Skip to main content Skip to main navigation

Tietosuoja

Tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa asian ja/tai sopimusten toteuttamisen niin vaatiessa konsernimme sisällä, vakuutusyhtiöille, työeläkelaitoksille, Kelalle, terveyspalveluiden tuottajille, asiakasyhteisöille sekä kyseessä oleville henkilöille.

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa myös toimivaltaisille viranomaisille meklariyhtiön laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, tai niin kauan kuin niiden säilyttämiseen on lain velvoittamaa.

Saatamme mm. säilyttää tiettyjä tapahtumatietoja tai kirjeenvaihtoa, kunnes aikaraja vaatimusten esittämiseen kyseisen tapahtuman kohdalla päättyy.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei edellä mainituilla perusteilla enää ole tarpeen.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@claimslink.fi.

Ota yhteyttä